GNR Popless [Registo sonoro] / GNR GNR 2 $ GNR 2 $ GNR 2 $ GNR 2 $ GNR 2 $ GNR 2 $

Popless [Registo sonoro] / GNR . - [Lisboa] : EMI-Valentim de Carvalho, 2000 . - 1 disco (CD) (ca...min.) : digital audio ROCK - ROCK PORTUGUÊS /